Filmpje van de aubade (Koningsdag 2018)

Bijgaand filmpje van de aubade is gemaakt door Riek de Maar. Geniet u ook nog even na?…..

Uitslag Lampionoptocht IJOV 2018:

Categorie A:

In deze categorie zijn er twee deelnemers met een gelijk puntenaantal op de tweede plaats geëindigd.

 

1 Verschrikkelijk leuk – Wonderwijs (A3)

2 Sprookjesbos – Eben Haëzerschool IJsselmuiden (A6)

2 Shrek – Rehobothschool Kampen (A2)

4 Trolls – Willem van Oranjeschool (A1)

5 Buurman en Buurman – IJsselster (A4)

6 Kameleon – van de Wendeshool (A7)

7 Scouting Kampen, Henk Brunt groep (A5)

 

Categorie B:

1 Viva Vrolijk, Brink (B2)

2 Icare, Anja Zwanepol (B1)

 

Categorie C:

Pas op de wolf is los – Mika van Marle (C4)

Beestenboel – Van ’t Ende (C10)

Knuffeltaxi – Lisanne Knol (C6)

Oranjekroon – Minnema (C1)

Kampereilanderfeest – Kampereiland (C7)

Pokémon – Dinand Bos (C2)

Emoji – Niek Snoeijer (C5)

Dieren – Diego en Henry (C9)

Leuke versierde bakfiets – Hardy Wellenberg (C3)

Gangsters – Thijs en Joshua (C8)

 

Prijzen kunnen op maandag 30 april en/of op donderdag 3 mei tussen 18.00 uur en 20.00 uur, bij inlevering van uw deelnamenummer, afgehaald worden bij G. Oostendorp, Kreeft 39 in IJsselmuiden.

Kinderen in de prijzen!

Nieuw onderdeel van de aubade was de verloting en op de foto staan de vijf kinderen die in de prijzen zijn gevallen en met een waardebon naar huis gingen. IJOV heeft strandballen en lootjes uitgedeeld op alle scholen in IJsselmuiden. Kinderen konden hun lootje inleveren tijdens de aubade en dat werd massaal gedaan. Gefeliciteerd prijswinnaars!

Twee IJOV vrijwilligers geridderd!!

Het is vandaag een extra feestelijke dag voor de IJOV want tijdens de jaarlijkse lintjesregen zijn twee van onze trouwe vrijwilligers, Jan Kraan en Andre Westendorp, beide benoemd tot lid in De Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen werden uitgereikt door Burgemeester Bort Koelewijn in de Stadsgehoorzaal.

Dertien Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen 2018

Op donderdag 26 april werden 13 inwoners van de gemeente Kampen tijdens de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bort Koelewijn reikte de versierselen  die bij deze onderscheidingen horen uit tijdens de feestelijke receptie in de Stadsgehoorzaal.

 

De 13 decoreerden zijn:

 

Mevrouw H.J. van der Starre-Brand (72 jaar), Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau

Mevrouw Van de Starre-Brand is een maatschappelijk bewogen persoon. Dat blijkt onder andere uit haar belangeloze inzet voor het lot van de Noord-Amerikaanse indianen, haar inzet voor de Stichting Idefix om jongeren met een beperking een zorgeloze vakantie te bezorgen en haar grote inzet voor het revalidatiecentrum ‘Friends So Rehab Bali’ voor hulp aan minderbedeelde kinderen met een fysieke beperking op Bali. Sinds begin 2014 is mevrouw Van de Starre betrokken bij deze steunstichting en sinds 2015 is zij officieel voorzitter. Daarnaast is zij actief geweest bij het Jeugdtheater Ventura en stond zij aan de wieg van het initiatief ‘Geerstraat Sfeerstraat’.

 

De heer J.J. Kraan (51 jaar), IJsselmuiden / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kraan is vanaf 2000 tot op heden vrijwilliger binnen de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’. Als jeugdouderling, maar ook als voorzitter van een jongerenproject dat hulp biedt aan een tehuis voor gehandicapte jongens in Dunaalsmas in Hongarije. De heer Kraan is nog steeds actief binnen de kerk, als voorzitter van de missionaire commissie en als missionair ouderling. Daarnaast is hij vanaf 2004 vrijwilliger bij de IJsselmuider Oranje Vereniging, waar hij begon als secretaris en vanaf 2006 de functie van voorzitter vervult. Van 2005 tot op heden weet de heer Kraan als scheidsrechter de orde op het voetbalveld te bewaken bij IJVV en VV Wilsum.

 

Mevrouw M. Van der Leeden-Van Dijk (64), Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bijna 30 jaar zet mevrouw Van der Leeden-Van Dijk zich op velerlei gebied in voor de maatschappij. Als programmamaker, presentator en interviewer in de studio of op locatie zet zij zich belangeloos in voor RTV IJsselmond. Daarnaast is zij al 30 jaar als vrijwilliger betrokken bij het Hervormd Kerkkoor Kampen en heeft zij door het schrijven van teksten voor liederen onder andere een bijdrage geleverd aan de uitbreiding van het koorrepertoire. Bovendien schrijft mevrouw Van der Leeden al vele jaren gedichten, kinderverhalen en meditaties. Sinds 2013 is mevrouw Van der Leeden bestuurlijk actief voor de serviceclub Inner Wheel Kampen en is zij in het verleden bestuurlijk actief geweest bij Passage, de Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging.

 

De heer M.J. Kuiper (66 jaar), Kampen  / Lid in de orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1998 heeft de heer Kuiper verschillende functies vervuld binnen de Hervormde Gemeente Kampen. Zo is hij sinds 1988 actief binnen het college van collectanten, eerst als lid en later als voorzitter en is hij sinds 2016 lid van het ouderenpastoraat. Ook houdt hij toezicht op de inkomsten en uitgaven als lid van de concertcommissie Bovenkerk en heeft hij deel uitgemaakt van de reiscommissie van het Kamper mannenkoor D.E.V.. Daarnaast heeft hij zich een sociaal bewogen ondernemer getoond als directeur van Supermarkt Kuiper B.V. (eerst SPAR en later C1000) voor de wijken Hanzewijk, Brunnepe en Hagenbroek.

 

De heer J. Maas (72 jaar), Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau

De heer Maas zet zich al bijna 20 jaar belangeloos in voor de Kamper gemeenschap. Hij is bestuurlijk actief voor de Stichting Lichtstad Kampen en de Straatnaamcommissie Kampen en is van 2010 tot 2013 een waardevolle vrijwilliger geweest voor de Klussendienst Naastendienst Gereformeerde gemeente. Bovendien is de heer Maas een bestuurlijke duizendpoot die zich bovenmatig inzet voor de Stichting ‘Een helpende hand aan Roemenië’.

 

Mevrouw W. Eilander-Kuiken (75 jaar), Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Eilander-Kuiken is een zeer gewaardeerd vrijwilligster met een lange staat van dienst. Vanaf 1976 is zij lid van het comité Avondvierdaagse IJsselmuiden. Daarnaast is zij vanaf 2003 verkeersregelaar bij diverse evenementen in IJsselmuiden en omgeving. Bovendien was zij van 1970 tot 1985 bestuurslid van de IJsselmuider Gymnastiek Vereniging ’38 en van 1975 tot 2014 vrijwillig actief voor de ponyclub De Deltaruiters in IJsselmuiden. Namens de ponyclub was mevrouw. Eilander vanaf 1978 lid van het Kringbestuur voor de KNF en was zij wedstrijdsecretaris van de Provinciale Bond.

 

De heer E.J. Van Olst (63 jaar), Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau

De heer Van Olst is ruim 35 jaar bestuurlijk en uitvoerend betrokken bij de Stichting ‘Kom Over en Help’. Hij heeft verschillende functies vervuld en heeft de basis gelegd voor het functie- en waarderingssysteem voor betaalde medewerkers bij de stichting. Daarnaast vervult  de heer Van Olst de functie van ouderling, is hij lid van verschillende commissies en is hij betrokken bij de opzet van het vrijwilligerswerk bij de Gereformeerde Gemeente Kampen. Naast genoemde activiteiten is hij bestuurlijk actief geweest binnen de Stichting IJsselheem.

 

De heer F.J. Verweij (65 jaar), Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau

Vanaf 1987 is de heer Verweij nauw betrokken bij diverse functies binnen de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde scholen die gekoppeld zijn aan deze kerken. Vanaf 1999 vervult de heer Verweij binnen de Gereformeerde Gemeente in Kampen onder andere de functie van ouderling en is hij lid van het moderamen van de Classis Kampen. Vanuit de Gereformeerde Gemeente is de heer Verweij als bestuurslid betrokken bij de schoolvereniging Groen van Prinstererschool in Kampen. Naast zijn taken binnen de kerk en de daarbij aangesloten schoolvereniging, maakt de heer Verweij vanaf 2006 als secretaris deel uit van de Raad van Advies van Zorggroep Sirjon.

 

Mevrouw W.H. Grobbee-Rienties (71 jaar), IJsselmuiden / Lid in de orde van Oranje–Nassau

Vanaf 1990 is mevrouw W.H. Grobbee-Rienties bestuurlijk actief voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Deze vereniging zet zich in om mensen met een lichamelijke beperking en ouderen uit hun sociale isolement te halen. Zij verzorgt activiteiten en organiseert dagjes uit. Daarnaast heeft mevrouw Grobbee dagelijks maaltijden rondgebracht in verzorgingshuis De Maarlenhof, was zij 53 jaar actief lid en bibliothecaris van het RK Gemengd Kerkkoor en vervulde zij een aantal jaren de functie van voorzitter van de RK Parochiële Caritas Instelling van IJsselmuiden. Tot slot is mevrouw Grobbee al jaren collectant voor het Rode Kruis Kampen.

 

De heer A.H. Westendorp (56 jaar) IJsselmuiden, / Lid in de orde van Oranje–Nassau

Al bijna 30 jaar mag de IJsselmuider Oranje Vereniging rekenen op de grote inzet van de heer Westendorp, waarvan 10 jaar als bestuurslid. Hij houdt zich bezig met het organiseren van verschillende evenementen van een huishoudbeurs tot aan een vrijmarkt, van muziekfeesten tot aan het ‘Zoddefestival’. Ook levert de heer Westendorp een waardevolle bijdrage aan de ontspanningsvereniging HAWEKA (Hanzewijk-West Kampen).

 

De heer K. Van Zuthem (70 jaar), Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau

De heer K. van Zuthem heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger voor onder andere de kerk en de gemeenschap Kampen. Vanaf 1974 is hij meerdere ambtstermijnen ouderling geweest binnen de Hervormde Gemeente in Kampen. Binnen zijn ambt is hij ook scriba geweest. Vanaf 2012 is de heer Van Zuthem als ouderling-ouderenpastoraat betrokken bij het verzorgingshuis de Amandelboom in Kampen. Daarnaast is hij  actief binnen de bezoekersgroep Bovenkerk in Kampen.

In het verleden heeft de heer Van Zuthem ook diverse bestuurlijke functies vervult. Zo is hij secretaris geweest van de Protestants Christelijke Ouderenbond – afdeling Kampen en voorzitter van de stichting Ontmoeting in Kampen.

 

Mevrouw A. Woning-Van der Vegte (74 jaar), Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau

Mevrouw Woning-Van der Vegte is een bijzonder actieve vrijwilliger in het woonzorgconcern IJsselheem. Jarenlang heeft ze deel uitgemaakt van de activiteitencommissie. Deze is nu opgeheven maar mevrouw Woning helpt nog steeds met het begeleiden van activiteiten. Daarnaast is zij betrokken bij de kerkradio van de Hervormde Gemeente en de Concertcommissie van de Stichting Kerkmuziek Hervormde Gemeente.

(Wegens vakantie is mevrouw Woning niet aanwezig bij de ceremonie. Zij wordt tijdens de ceremonie telefonisch geïnformeerd door de burgemeester en ontvangt de versierselen op een later moment.)

 

De heer J.J. Hoepel (59 jaar), Kampen / Lid in de orde van Oranje–Nassau

De heer Hoepel is als voorzitter van de jeugdcommissie binnen de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst, de kartrekker geweest bij het opzetten van zondagsschoolactiviteiten en heeft dit verder helpen uitbouwen. Binnen de Hervormde Gemeente zet hij zich in als diaken en als lid van de kerkenraad. Hij onderhoudt als diaken de contacten met de Stichting Charité en zorgt hij voor financiële hulp en voor mogelijkheden om voorlichting te geven aan diverse groepen. In het verleden is hij actief geweest bij de SGP, afdeling Kampen waar hij ook enige tijd voorzitter van is geweest. Verder is hij actief als dijkwachter en wordt hij bij dreiging van hoog buitenwater ingezet voor het lopen van patrouille op de waterkering.

 

Tot slot een Koninklijke onderscheiding die uitgereikt wordt in Heerde.

Mevrouw A. Rodenburg, Kampen / Ridder in de orde van Oranje-Nassau / Uitreiking vindt plaats in Heerde

Mevrouw A. Rodenburg, inwoonster van Kampen, ontvangt de versierselen uit handen van de burgemeester van Heerde in Heerde. Alle activiteiten van mevrouw Rodenburg vinden en vonden plaats in de gemeente Heerde, waar ze tot voor kort woonachtig was.

Mevrouw Andi Rodenburg wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar grote inzet  vooral in de hulpverlening voor de jeugd, maar ook op andere maatschappelijke gebieden. Zo was ze in 1980 medeoprichter van de landelijke woon- en werkgemeenschap Stichting ’t Heihuis. Deze bood opvang aan minder daadkrachtige kinderen en verzorgde onder andere crisisopvang. Als bestuurslid stimuleerde ze allerlei initiatieven van deze stichting, onder andere om jongeren naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Mevrouw Rodenburg ondersteunde ook andere landelijke initiatieven om kinderen een zinvolle dagbesteding te geven. Bovendien zet ze zich als bestuurslid in voor de Hospice in Epe en de Noordoost-Veluwe.