Beleidsplan IJOV – IJsselmuider Oranje Vereniging voor de periode 2022 – 2027

 

 1. Beleidsuitgangspunten
  De basis voor het beleidsplan vormt de passage zoals die in de statuten is weergegeven, namelijk dat
  de vereniging zich als doel ‘de organisatie van feestelijkheden op onder andere nationale feestdagen
  en andere feestelijke evenementen ten genoegen van de bevolking’. Om dit doel te bereiken
  organiseert de Oranjevereniging vele jaarlijkse festiviteiten zoals verder op in het plan benoemd. De
  hiervoor benodigde geldmiddelen probeert zij bijeen te krijgen door jaarlijkse bijdragen van de leden,
  sponsoren, advertenties in bijv. de jaarlijkse ‘glossy’ en subsidies / bijdragen vanuit o.a. de Gemeente
  Kampen, de Stichting Het Burgerweeshuis en de Rabo-clubsupport.
 2. Betrokkenheid met de inwoners
  Om deze doelstelling te realiseren is het van groot belang dat de omschreven doelstelling door een
  zo breed mogelijk draagvlak wordt ondersteund. De basis daarvoor vormt de dorpsgemeenschap
  IJsselmuiden waarvan ruim 1.200 gezinnen lid zijn. Jaarlijks krijgen alle inwoners van IJsselmuiden
  een Oranjeglossy bezorgd waarin alle evenementen in dat jaar vermeld staan. Alle IJsselmuider
  basisschoolkinderen krijgen een Koningsdagpresentje. Verder beschikt de Oranjevereniging over een
  website www.ijov.nl en Facebook-pagina. Verder is er nog de traditionele vorm om de leden bijeen
  te krijgen, namelijk de aankondiging om de algemene ledenvergadering, die meestal in februari
  plaats vindt, te bezoeken.
 3. Planning jaarlijkse activiteiten
  • februari – Algemene ledenvergadering – (3 e of 4 e week februari)
  • 26 april – Koningsnacht
  • 27 april – Koningsdag
  • 4 mei – Dodenherdenking
  • juni/juli – Fietstocht
  • juli – Zoddefestival – 2 jaarlijks (laatste zaterdag schoolvakantie)
  • oktober – Knolletjesmarkt (1 e of 2 e zaterdag in oktober)
  • oktober – Muziekfeesten (2 e of 3 e weekend in oktober)
  • november – Vrijwilligersavond
  • december – Wandeltocht (nieuw – nog in voorbereiding)
 4. Visie
  De vereniging dient een levendige, groeiende, zich verjongende organisatie van
  voornamelijk werkende en/of maatschappelijk betrokken, actieve mannen / vrouwen te
  zijn, variërend in leeftijd en die gewend zijn om verantwoordelijkheid te dragen.
  De bestuursleden moeten zich inzetten met ‘Hoofd, Hart en Handen’ om de doelstellingen
  te realiseren. Zij dient ernaar te streven haar stem te laten horen en zo mogelijk invloed
  te hebben bij passende besluiten op lokaal terrein. Lid zijn van de vereniging stimuleert
  het streven naar een goede sfeer, vriendschap, betrokkenheid, medemenselijkheid en bewustwording. Het bevordert de betrokkenheid met elkaar en met maatschappelijk relevante zaken.
 5. Organisatie
  Tenaamstelling: IJOV – IJsselmuider Oranje Vereniging
  Kamer van Koophandel nummer: 40059177
  RSIN: 003967542
  Postadres: Kluisstraat 47,  8271XE, IJsselmuiden

Op dit moment zijn wij bezig om als IJOV vereniging door de Belastingdienst aangewezen te worden

als  ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

ANBI

 1. 1.Bestuur
  Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij u naar de website, www.ijov.nl, waar de actuele gegevens vermeld staan.
 2. Beloningsbeleid
  De bestuurders van de IJsselmuider Oranje Vereniging kunnen gemaakte kosten declareren en krijgen geen beloning . Tijdens grote evenementen wordt hulp ingeroepen van vele vrijwilligers. Als dank wordt 1x per jaar een vrijwilligersavond georganiseerd door het bestuur.