Wanneer u het lidmaatschap van de IJOV wilt stopzetten, dan dient dit schriftelijk te gebeuren via info@ijov.nl. Een lidmaatschap van de IJOV gaat van 1 januari t/m 31 december, opzegging dient te gebeuren voor 1 januari van het nieuwe jaar. Wanneer wij een mail ontvangen met het verzoek om uitschrijving, passen wij dit aan in de ledenadministratie. Van ons ontvangt u hierover een bevestiging. Pas wanneer u een bevestiging van ons heeft ontvangen, is de uitschrijving definitief.