RECLAMEKARAVAAN
Door de IJOV wordt ook dit jaar een reclamestoet georganiseerd. De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen:
• Er is beperkt ruimte voor reclame-auto’s, deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via info@ijov.nl vol=vol.
• Reclame van/voor politieke partijen en actiegroepen is niet toegestaan.
• De deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van de optocht te melden bij de administratie (op de startplaats aanwezig) voor het in ontvangst nemen van een deelnemersbewijs en eventueel op te volgen aanwijzingen. Het deelnemersbewijs dient getoond te worden zo vaak als dit door de organisatoren wordt verlangd.
• Deelnemers dienen zich in de optocht te houden aan een maximale snelheid van 5 km per uur, en dienen daarnaast alle aanwijzingen door de organisatoren gegeven op te volgen. Als blijkt dat u zonder aanwijsbare redenen stil gaat staan tijdens de tocht zullen er door de organisatoren maatregelen genomen worden.
• Deelname is mogelijk als bij de aanmelding per voertuig of object € 100,– betaald wordt
• De te volgen route is gelijk aan de route van de lampionoptocht en hier mag onder geen enkele voorwaarde van worden afgeweken.
• De organisatoren zijn bevoegd deelnemers te weigeren zonder opgaaf van redenen.

VRIENDEN VAN IJOV: