AANMELDING
Opgave voor deelname aan de lampionoptocht kan door een mail te sturen naar bas@kamperoranjevereniging.nl 

AANRIJROUTE
We verzamelen bij het Kulturhus in IJsselmuiden (Oosterlandenweg). Vanaf 20.00 uur kun je je inschrijven en een deelnamenummer ophalen bij de organisatie. Ook wanneer je je niet hebt aangemeld kan je dit op de avond zelf ook nog doen.

ROUTE
Oosterlandenweg bij Kulturhus. richting Burg. van Engelenweg, rechtsaf BvE op en 1e weg links Erfgenamenstraat in, 1e weg links Zandbergstraat in, loopt over in de Slenkstraat langs de Maarlenhof, eind van de Slenkstraat linksaf Dorpsweg in, eind rechtsaf BvE op rechtdoor en de stadsbrug over, rechtsaf Voorstraat, rechtsaf Oudestraat, linksaf Oranjesingel, rechtsaf Wilhelminalaan, linksaf St Jorisstraat en dan rechtdoor naar winkelcentrum Hanzewijk.

Muzikale begeleiding Kamper Korpsen, opstellen voor Kulturhus.

STARTGELD
Deelnemers van de B en C groepen hebben dit jaar recht op startgeld B-Groepen € 10,-, C-Groepen € 5,-) en kunnen daarboven een geldprijs verdienen.
Attentie: Bij slecht weer wordt u via de website van de KOV www.kamperoranjevereniging.nl vanaf 18.00 uur nader geïnformeerd.

BEOORDELING VAN DE DEELNEMERS DOOR DE JURY
Een jury beoordeelt de deelnemers overeenkomstig criteria die zijn opgesteld door de BOV, IJOV en KOV. Tijdens de route zullen meerdere jury-leden van de genoemde oranjeverenigingen aanwezig zijn.

ALGEMEEN
Er kunnen dit jaar drie soorten groepen worden ingeschreven. Inschrijving is kosteloos. Deelname op eigen risico.

INDELING IN GROEPEN
A-GROEPEN;
particuliere groepen, versierde wagens, alsmede scholen, verenigingen, organisaties en instellingen e.d. (uitgezonderd politieke groeperingen) zulks ter beoordeling van de organiserende Oranjeverenigingen. Alle genoemde deelnemende groepen dienen samengesteld te zijn uit tenminste 10 personen.
B-GROEPEN; particuliere groepen en dergelijke samengesteld uit minimaal 5 tot maximaal 9 personen,
C-GROEPEN individuele deelnemers (of kleine groepen tot 4 personen) met versierde fietsen, wagentjes, autopeds en dergelijke.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Van alle deelnemers voor de A-groepen en B-groepen en C-groepen dient zich een vertegenwoordiger voor deelname aan te melden bij de inschrijving, hier worden de nodige aanwijzingen en het deelnamenummer verstrekt.
2. Het ontvangen deelnamenummer dient goed zichtbaar bevestigd te worden op het voertuig. De linkervoorzijde heeft hierbij de voorkeur.
3. Tijdens de tocht dienen alle A-groepen een tussenafstand van maximaal 15 meter in acht te nemen. Andere deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
4. Tijdens de tocht is het meevoeren van brandende fakkels en open vuur ten strengste verboden.
5. Gelet op de brandpreventie dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen, b.v. door het meevoeren van een brandblusapparaat en/of (brand)dekens.
6. Het is de deelnemende A-groepen toegestaan in beperkte mate reclame mee te voeren in de vorm van borden met een maximale afmeting van totaal 1m x 1m tezamen. Voor B-groepen en C-groepen is het verboden reclame mee te voeren. Tevens is het verboden overmatige geluiden te maken en folders, snoep enz. te verspreiden.
7. Deelnemers zijn verplicht een zo groot mogelijke inspanning te doen voor het voeren van feestverlichting in de vorm van lampions.
8. Te allen tijde zijn de deelnemers verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
9. De maximale afmetingen van de deelnemende wagens in de A-groepen zijn vastgesteld op: hoogte 4,00 meter, breedte 2,55 meter en lengte 15,00 meter.
10. Het is niet toegestaan in de lampionoptocht luide (disco) muziek te maken. Dit verstoort de muziek van de verschillende muziekkorpsen.

Extra informatie:
De organisatie vraagt bijzondere aandacht voor de trekkende voertuigen. Vanwege de veiligheid moeten trekkende voertuigen zo klein mogelijk zijn. Hierbij kan als maatstaf dienen dat de versierde wagen voldoende zichtbaar blijft. Vrachtauto’s als trekkende voertuigen worden niet toegestaan.

Bekendmaking uitslag
De totale uitslag wordt op diverse plaatsen via een uitslagenlijst bekend gemaakt. Onder andere op de volgende plaatsen: website KOV, IJOV en bij Intertoys Oudestraat.

PRIJSUITREIKING
De bekendmaking van de totale uitslag en de uitreiking van de prijzen aan de winnaars in de verschillende categorieën, vindt plaats op Koningsdag ‘s ochtends bij het meezing festijn, in de muziektent op de Nieuwe Markt en tijdens de aubade bij “De  Maarlenhof” in IJsselmuiden. Afhalen geldprijzen door deelnemers Lampionoptocht. Zie voor actuele gegevens de website van de KOV en IJOV.

RECLAMEKARAVAAN
Door de gezamenlijke Oranjeverenigingen wordt ook dit jaar een reclamestoet georganiseerd. De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen:
• Er is beperkt ruimte voor reclame-auto’s, deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via bas@kamperoranjevereniging.nl, vol=vol.
• Reclame van/voor politieke partijen en actiegroepen is niet toegestaan.
• De deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van de optocht te melden bij de administratie (op de startplaats aanwezig) voor het in ontvangst nemen van een deelnemersbewijs en eventueel op te volgen aanwijzingen. Het deelnemersbewijs dient getoond te worden zo vaak als dit door de organisatoren wordt verlangd.
• Deelnemers dienen zich in de optocht te houden aan een maximale snelheid van 5 km per uur, en dienen daarnaast alle aanwijzingen door de organisatoren gegeven op te volgen. Als blijkt dat u zonder aanwijsbare redenen stil gaat staan tijdens de tocht zullen er door de organisatoren maatregelen genomen worden.
• Uitingen die verband houden met Sinterklaas of Kerstman en dergelijke zijn niet toegestaan. Tevens is het verboden overmatige geluiden te maken en folders, snoep enz. te verspreiden.
• Deelname is mogelijk als bij de aanmelding per voertuig of object € 100,– betaald wordt
• De te volgen route is gelijk aan de route van de lampionoptocht en hier mag onder geen enkele voorwaarde van worden afgeweken.
• De organisatoren zijn bevoegd deelnemers te weigeren zonder opgaaf van redenen.

VERZEKERING

Wij willen deelnemende scholen, verenigingen, particulieren en bedrijven graag wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om te melden bij uw eigen verzekering dat er deelgenomen wordt aan de lampionoptocht. Particulieren die deelnemen zonder motorvoertuig hoeven dit vaak niet te doen omdat die verzekerd zijn via hun eigen aansprakelijkheidsverzekering.

VRIENDEN VAN IJOV: