INFORMATIE LAMPIONOPTOCHT 2023

ALGEMEEN
Er kunnen dit jaar drie soorten groepen worden ingeschreven. Inschrijving is kosteloos. Deelname op eigen risico.

INDELING IN GROEPEN
A-GROEPEN; particuliere groepen, versierde wagens, alsmede scholen, verenigingen, organisaties en instellingen e.d. (uitgezonderd politieke groeperingen) zulks ter beoordeling van de organiserende Oranjeverenigingen. Alle genoemde deelnemende groepen dienen samengesteld te zijn uit tenminste 10 personen.
B-GROEPEN; particuliere groepen en dergelijke samengesteld uit minimaal 5 tot maximaal 9 personen,
C-GROEPEN individuele deelnemers (of kleine groepen tot 4 personen) met versierde fietsen, wagentjes, autopeds en dergelijke.

Wanneer u mee wilt doen dan kunt u zich voor 25 april aanmelden via info@ijov.nl, zodat wij de opstelling alvast kunnen maken. Voor degene die last-minute besluiten om alsnog mee te doen, die kunnen zich vanaf 19.30 uur bij het monument aan de Burg. v Engelenweg in laten schrijven. De lampionoptocht begint om 21.00 uur.

BEOORDELING VAN DE DEELNEMERS DOOR DE JURY

Iedere deelnemer aan de lampionoptocht ontvangt van ons een startprijs voor de tijd en moeite die er ingestoken is.  Voor de grote wagens (A-categorie) is dat € 75,00, de B-categorie ontvangt € 20,00 , de C-categorie € 10,00. Alle groepen kunnen daar bovenop een geldprijs verdienen. De lampionoptocht wordt door de jury minimaal 2x beoordeeld op o.a. aankleding, creativiteit en verlichting overeenkomstig criteria die zijn opgesteld door de IJOV.

De prijzenverdeling is als volgt:

A-categorie: 1e prijs € 225,00 / 2e prijs € 200,00 / 3e prijs € 175,00 / 4e prijs € 150,00 / 5e prijs € 125,00 / 6e prijs 100,00

B-categorie: 1e prijs € 100,00 / 2e prijs € 90,00 / 3e prijs € 80,00 / 4e prijs € 70,00 / 5e prijs € 60,00 / 6e prijs € 50,00

C-categorie: 1e prijs € 60,00 / 2e prijs € 50,00 / 3e prijs € 40,00 / 4e prijs € 30,00 / 5e prijs € 20,00 / 6e prijs € 10,00

BEKENDMAKING PRIJSWINNAARS

De prijsuitslag zal z.s.m. op de website www.ijov.nl gepubliceerd worden.

AANRIJROUTE

Wij starten allemaal vanaf het kruispunt bij de RK kerk.

De A-categorie dient zich op te stellen in de Burg. van Engelenweg (vanaf richting Kampen). De B-categorie stelt zich op in de Dorpsweg, de C-categorie in de Zandstraat. De Reclame auto’s kunnen zich ook opstellen in de Dorpsweg, de korpsen vertrekken vanaf de Oosterholtseweg.

De route ziet er als volgt uit:  Burg. v. Engelenweg vanaf RK kerk, l.a. Dijkgraafstraat, l.a. Slenkstraat, r.a. Schoutstraat, r.a. Hogehuisstraat, r.a. Erfgenamenstraat, l.a. Burg. v. Engelenweg, l.a. Burg.Visserweg, l.a. v. Diggelenweg, l.a. Dorpsweg tot aan de RK Kerk, hier zal tevens het eindpunt van de Lampionoptocht zijn en kan ieder zijn eigen weg gaan.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Van alle deelnemers voor de A-groepen en B-groepen en C-groepen dient zich een vertegenwoordiger voor deelname aan te melden bij de inschrijving, hier worden de nodige aanwijzingen en het deelnamenummer verstrekt.
2. Het ontvangen deelnamenummer dient goed zichtbaar bevestigd te worden op het voertuig. De linkervoorzijde heeft hierbij de voorkeur.
3. Tijdens de tocht dienen alle A-groepen een tussenafstand van maximaal 15 meter in acht te nemen. Andere deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
4. Tijdens de tocht is het meevoeren van brandende fakkels en open vuur ten strengste verboden.
5. Gelet op de brandpreventie dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen, b.v. door het meevoeren van een brandblusapparaat en/of (brand)dekens.
6. Het is de deelnemende A-groepen toegestaan in beperkte mate reclame mee te voeren in de vorm van borden met een maximale afmeting van totaal 1m x 1m tezamen. Voor B-groepen en C-groepen is het verboden reclame mee te voeren. Tevens is het verboden overmatige geluiden te maken en folders, snoep enz. te verspreiden.
7. Deelnemers zijn verplicht een zo groot mogelijke inspanning te doen voor het voeren van feestverlichting in de vorm van lampions.
8. Te allen tijde zijn de deelnemers verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
9. De maximale afmetingen van de deelnemende wagens in de A-groepen zijn vastgesteld op: hoogte 4,00 meter, breedte 2,55 meter en lengte 15,00 meter.
10. Het is niet toegestaan in de lampionoptocht luide (disco) muziek te maken. Dit verstoort de muziek van de verschillende muziekkorpsen.                                                      11. Tijdens de lampionoptocht worden er foto’s en/of video opnames gemaakt, die wij gebruiken voor diverse socials.

Extra informatie:
De organisatie vraagt bijzondere aandacht voor de trekkende voertuigen. Vanwege de veiligheid moeten trekkende voertuigen zo klein mogelijk zijn. Hierbij kan als maatstaf dienen dat de versierde wagen voldoende zichtbaar blijft. Vrachtauto’s als trekkende voertuigen worden niet toegestaan.

RECLAMEKARAVAAN
Door de IJOV wordt ook dit jaar een reclamestoet georganiseerd. De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen:
• Er is beperkt ruimte voor reclame-auto’s, deelnemers moeten zich vooraf aanmelden via info@ijov.nl vol=vol.
• Reclame van/voor politieke partijen en actiegroepen is niet toegestaan.
• De deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van de optocht te melden bij de administratie (op de startplaats aanwezig) voor het in ontvangst nemen van een deelnemersbewijs en eventueel op te volgen aanwijzingen. Het deelnemersbewijs dient getoond te worden zo vaak als dit door de organisatoren wordt verlangd.
• Deelnemers dienen zich in de optocht te houden aan een maximale snelheid van 5 km per uur, en dienen daarnaast alle aanwijzingen door de organisatoren gegeven op te volgen. Als blijkt dat u zonder aanwijsbare redenen stil gaat staan tijdens de tocht zullen er door de organisatoren maatregelen genomen worden.
• Uitingen die verband houden met Sinterklaas of Kerstman en dergelijke zijn niet toegestaan. Tevens is het verboden overmatige geluiden te maken en folders, snoep enz. te verspreiden.
• Deelname is mogelijk als bij de aanmelding per voertuig of object € 100,– betaald wordt
• De te volgen route is gelijk aan de route van de lampionoptocht en hier mag onder geen enkele voorwaarde van worden afgeweken.
• De organisatoren zijn bevoegd deelnemers te weigeren zonder opgaaf van redenen.

VERZEKERING

Wij willen deelnemende scholen, verenigingen, particulieren en bedrijven graag wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om te melden bij uw eigen verzekering dat er deelgenomen wordt aan de lampionoptocht. Particulieren die deelnemen zonder motorvoertuig hoeven dit vaak niet te doen omdat die verzekerd zijn via hun eigen aansprakelijkheidsverzekering.

De IJOV is op geen enkele manier verantwoord en dus niet aansprakelijk voor uw deelname aan de lampionoptocht.

VRIENDEN VAN IJOV: