Reglement IJOV Lampionoptocht
Beoordeling door de jury
1. Beoordeling door de jury vindt minimaal tweemaal plaats, in ieder geval tijdens en aan het einde van de tocht.
2. Ook de verlichting op de wagens zal worden beoordeeld.
3. Schijnwerpers en spots waarmee hoge lichtsterkten worden bereikt kunnen tot een lagere waardering leiden.

Reglement lampionoptocht
Voor deelname worden op de avond van de lampionoptocht, tot uiterlijk 20.30 uur, drie soorten groepen ingeschreven. Inschrijving is kosteloos en deelname voor eigen risico.

Indeling in groepen
Groep A: Particuliere groepen, particulieren, versierde wagens, alsmede scholen, verenigingen, organisaties instellingen e.d. (uitgezonderd politieke groeperingen) zulks ter beoordeling van organiserende verenigingen. Alle genoemde deelnemende groepen dienen samengesteld te zijn uit tenminste 7 personen.
Groep B: Particuliere groepen e.d. samengesteld uit maximaal 6 personen,
Groep C: Deelnemers met versierde fietsen, skelters e.d. 1 of 2 personen.

Uitzonderingen worden bepaald door de jury.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Alle deelnemers, voor de A- groepen één vertegenwoordiger, dienen zich voor deelname te melden bij de inschrijving. Hier worden de nodige aanwijzingen en deelnamenummers verstrekt.
2. Het ontvangen deelname-nummer dient goed zichtbaar bevestigd te worden op het voertuig. De linkervoorzijde heeft hierbij de voorkeur
3. Tijdens de tocht dienen alle A- groepen een tussenruimte van ongeveer 15 meter in acht te nemen. Andere deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
4. Tijdens de tocht is het meevoeren van brandende fakkels met open vuur ten strengste verboden.
5. Gelet op de brandpreventie dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen b.v. door het meevoeren van een brandblusapparaat en/of (brand)dekens.
6. Het is de deelnemende A- groepen toegestaan beperkte mate reclame mee te voeren in de vorm van borden met maximale afmeting van totaal 1m x 1m tezamen.
7. Deelnemers zijn verplicht een zo groot mogelijke inspanning te doen voor het voeren van feestverlichting in vorm van lampions.
8. Te allen tijde zijn de deelnemers verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
9. Breedte: 2,55 m; hoogte 4m; totale lengte 15 m.

VERZEKERING

Wij willen deelnemende scholen, verenigingen, particulieren en bedrijven graag wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om te melden bij uw eigen verzekering dat er deelgenomen wordt aan de lampionoptocht. Particulieren die deelnemen zonder motorvoertuig hoeven dit vaak niet te doen omdat die verzekerd zijn via hun eigen aansprakelijkheidsverzekering.

VRIENDEN VAN IJOV: