Bestuurswissel bij IJOV

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei heeft het bestuur afscheid genomen van voorzitter Harold Kip en pr-man Willem de Zeeuw.

Willem kwam in 2007 in beeld als hij zich zelf aanbiedt om een oranjekrant te maken. Via Streeknieuws was Willem al bekend bij winkeliers en mogelijke sponsoren. Een gouden greep! Het sponsor bestand bleef groeien en ook de oranjekrant bleef groeien. Dit groeide zelfs uit tot een heuse oranjeglossy! In 2009 werd Willem gekozen als bestuurslid van IJOV.

In 2005 kwam Meppeler Harold bij de IJOV. Harold ging in eerste instantie helpen bij de IJOV om zo mensen uit IJsselmuiden te leren kennen. Tijdens de ledenvergadering in 2006 werd Harold gekozen tot bestuurslid van de IJOV. Hij heeft 12 jaar de functie van secretaris onder zijn hoede gehad. De laatste 3 jaar is Harold voorzitter geweest van onze mooie vereniging.

Al met al gaat er een hoop ervaring verloren, maar we zijn als bestuur Willem en Harold ontzettend dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan voor de IJOV. DANK!!

Doordat Harold afscheid heeft genomen, kwam de functie van voorzitter vrij. Vanuit het bestuur is Bart Weever voorgedragen om deze functie te bekleden. Bart maakt vanaf 2015 deel uit van het bestuur van IJOV. We zijn als bestuur ook blij dat Bart deze taak op zich wil nemen.

Daarnaast is het bestuur aangevuld met een nieuw bestuurslid, Wilco de Ruiter. Deze verschuiving en het aanstellen van een nieuw bestuurslid is tijdens de ledenvergadering akkoord bevonden door de aanwezige leden.